Sigorta Şirketi Tarafından Tazminat Giderleri Nasıl Ödenir

0 33

Sigortacı kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten 8 iş günü sonunda  içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder. Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan hareketle, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkında sahiptir. Kaza tazminatı Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildirler. Bu sebep ile sigortacının yazılı izni olmadıkça zarar görenlerden herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamalıdır. Herhangi bir hasar durumunda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa süre içinde ödenebilmesi için trafik sigortası hasar ödeme şartları yerine getirilmeli hasar ile ilgili belgeler sigorta şirketine ya da ekspere iletilmelidir.

Hasar dosyası ile ilgili evraklar sigorta şirketine ulaştıktan sonra dosya çerçevesinde incelenmektedir ve sonuçlandırılır. Trafik kazası tazminatı sonunda Talep ettiğiniz hasar veya tazminat trafik sigortası genel şartları kapsamında ise dosyanız için size onay verilmektedir. Fakat, poliçeniz kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilmektedir. Kaza Avukatı ile Doğru şekilde yapılan başvurular sonucunda başvurudan çok kısa süre sonra tazminat alınabilmektedir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda dava açma hakkı da bulunmaktadır.

Trafik Kazasının Neden Olduğu Hastane Masraflarını Kim Karşılar?

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereğince sürekli sakatlık raporu alıncaya kadar yapılan tüm sağlık giderleri teminat altına alınmaktadır. Bu durumda trafik sigortasının güvence altına aldığı gibi sağlık giderleri teminatı trafik kazasından zarar görecek üçüncü kişiler için yapılan tedavi giderlerinin ödenmesini içermektedir. Bu teminat zarar gören kişinin kaza öncesi durumuna dönebilmesi için de protez organ takılması da dahil olmak üzere yapılacak tüm masrafları da kapsar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.