İzale-i Şuyu Davası

0 14

 

Taşınmazların birden çok kimse tarafından kullanılmak zorunda olması belli paylaşım sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  Özellikle birden çok kişiye bir taşınmazın miras kalması durumunda sıkıntıların derecesi büyümektedir. Böyle anların yaşanması ancak izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açılması ile çözümlenmektedir. Tarafların karşılıklı olarak anlaşabilmesi ya da hak kaybının olmaması için ise muhakkak bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir. Avukatlar konu hakkında sorunu olan müvekkillerine gerekli olan desteği de bilgiyi de vermektedir.

Gayrimenkul Avukatlığı

Gayrimenkul avukatı miras avukatlarında olduğu gibi kendi alanlarında profesyonel olarak hizmet sunumları yapmaktadır. Gayrimenkuller üzerinden bir sorun yaşanması için o taşınmazın illa ki miras olarak kalması gerekmemektedir. Kimi durumlarda taşınmazlar üzerinde kamulaştırma süreçleri de işlemektedir. Kamulaştırmada gerekli olan prosedürlere göre hareket edilmemesi halinde mülk sahipleri mağdur kalabilmektedir. Mağduriyetler de avukatlar tarafından gerçekleştirilen yerinde itirazlar sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir.

Taşınmazların kentsel dönüşüm sürecine girmesi de ne yazık ki her zaman istenen neticeyi vermemektedir. Bahsedilen süreç içerisinde hak kaybına uğrayanların kentsel dönüşüm avukatı desteği almaları önerilmektedir. Bu alanda destekler itiraz veyahut dava açma, yürütmeyi durdurma gibi alanlardan gelebilmektedir. Alternatiflerin belirlenmesinde sürecin ne durumda olduğu değerlendirilmektedir. Herkesin yaşadığı durum birbirinden farklı olduğundan avukatlar çalışmalarını müvekkillerine özel olarak yürütmektedir. Ancak zamanaşımı konusunun sorun teşkil etmemesi için bir avukata danışma konusunda uzun süre beklenmemesi gerekmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.